Kontakt

Styrelsen består av följande ledamöter:

Marita Öhlund (Ordförande)………………….070 – 672 77 97
Jonny Carlsson (Sekreterare)…………………070 – 311 86 19
Ruth Lundström (Kassör)………………………070 – 347 96 39
Jeanett Viklund……………………………………….070 – 640 38 59
Elisabeth Hartman…………………………………070 – 395 54 08
Lena Lundberg……………………………………….070 – 283 13 44
Margareta Andersson……………………………070 – 561 05 82

Bankgiro: 5102-1103
Swish: 123 371 57 03