Aktiviteter 2020

På grund av den pågående Corona-epidemin är det osäkert vilka aktiviteter vi kan genomföra under 2020.

Vi återkommer så fort vi haft styrelsemöte och beslutat hur vi går vidare